Oromo music ethiopian “world music” “christian music” “oromo music” “english music” wongel gospel oromo spiritual

Watch Ethiopian Mezmur on WongelTube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 Comments

 • jote2020 4 years ago

  Clearly, religion and Culture are something analogous to paper money having two sides. The front can be regarded as religion and the other side can be regarded as Culture . They cannot be separated from each other. Otherwise the value of Humanity is nothing.

 • bilaalify 4 years ago

  kun sirba aadati moo gabbara waaqati?

 • jote2020 4 years ago

  Gabbara waaqatii
  

 • rajitokko 4 years ago

  Dhangala’i walaloosaa, yaa’i yaadasaa, dhikkisni/rukuttaan isaa, akkasumas dhandhamni yeedaloo Oromoo faarfannaa kanaa, dhugumattuu kan faaruu Oromoo karaatti as deebisu dha. Baay’een jaaladhee jira. Kun waanuma eebbifamaadha. Itti haa fufu.